Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi firmou Ladislav Mihalik LAAX, Kyjevská 38, 048 01 Rožňava, Ičo: 10746811, DIČ 1020673962, a zákazníkom (ďalej len predávajúci a kupujúci). Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho v plnom rozsahu súhlasí so znením nižšie uvedených obchodných podmienok.

Objednávka tovaru
Objednávku tovaru možno doručiť osobne, poštou, telefonicky, faxom, e-mailom alebo prostredníctvom internetového obchodu na stránke http://shop.laaxpapier.sk/. V objednávke je potrebné uviesť spôsob dopravy a spôsob platby. V prípade neuvedenia spôsobu dopravy si predávajúci vyhradzuje právo na určenie spôsobu dopravy.

Platobné podmienky
U nových zákazníkov si vyhradzujeme právo platby vopred alebo v hotovosti.
Štandardná splatnosť faktúr je 10 kalendárnych dní, ak nie je dohodnuté inak. V prípade zlej platobnej disciplíny kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť spôsob platby.
V prípade platby prevodom cez účet, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 Objednávacia doba a dodanie tovaru

Objednávky prijímame 24 hodín denne, 7 dní v týždni prostredníctvom e-mailu a elektronického obchodu.
Objednávky faxom, telefonicky, alebo osobne prijímame v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 vo veľkosklade LAAX, Šafárikova 104, Rožňava.
Tovar možno osobne prevziať v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 vo veľkosklade LAAX, Šafárikova 104, Rožňava a v čase od 7.30 do 17.00 v našej maloobchodnej predajni Papiernictvo LAAX, Námestie Baníkov 1, Rožňava.

Spôsoby dodania tovaru
Štandardná doba expedovania tovaru, je 48 hodín. Objednávka doručená predávajúcemu po 16.00 hod., bude spracovaná v nasledujúci pracovný deň.
Predávajúci je oprávnený plniť objednávku aj po častiach, pokiaľ kupujúceho vopred o takomto plnení informuje a ten s tým súhlasí.
Predávajúci nezodpovedá za dodržanie termínu dodania v prípade, že došlo na strane výrobcu (dodávateľa) k akýmkoľvek obmedzeniam, prípadne zrušeniam distribučných práv alebo k iným nepredvídateľným prekážkam. O týchto skutočnostiach bude predávajúci informovať kupujúceho.
Spolu s dodaným tovarom je doručená kupujúcemu aj faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací
a záručný list. Na týchto dokladoch je vždy uvedená identifikácia a množstvo tovaru, ktoré kupujúci obdržal.
Na kupujúceho prechádza zodpovednosť za tovar v momente prijatia tovaru od dopravcu predávajúceho.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
Pokiaľ kupujúci zistí nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je povinný oznámiť tieto skutočnosti do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb.

Dodanie
Objednávaný tovar v rámci Rožňavy a okolia doručujeme vlastným rozvozom, mimo Rožňavy a okolia prepravnou spoločnosťou. Tovar si môžete prevziať aj osobne.
Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať.

Upozornenie. Pri preberaní tovaru:
* Skontrolujte neporušenosť obalu a baliacej pásky.
* Ak je obal alebo páska poškodená, skontrolujte obsah zásielky s prepravcom.
* V prípade poškodenia tovaru spíšte ihneď s prepravcom protokol o škode, alebo zásielku neprevezmite. Inak reklamácia ohľadne poškodenia NEBUDE UZNANÁ!

Cena dopravy

Pri objednávke nad 10€ s DPH v rámci Rožňavy neúčtujeme poštovné a balné. Doprava je ZADARMO.
Rožňava a okolie, dovoz tovaru po dohode.
V rámci SR účtujeme k nákupu do 200€ prepravné a balné podľa aktuálneho cenníka balíkovej služby Slovenskej pošty a kuriérnej služby EMS
 

Ceny produktov

Ceny sa štandardne uvádzajú v katalógu a internetovom obchode bez DPH, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pri neočakávanom vývoji trhu alebo kurzu. Na vybrané skupiny produktov (napr. tonery, atramenty, tlačiarne, kopírky, skenery, atď.) a akciové produkty sa individuálne a dodatočné zľavy nevzťahujú, ak nie je dohodnuté inak.


Osobné údaje
Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru.
Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov, dostávaním reklamy emailom. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho


Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 1.11.2011